Energo-būvniecības darbi

Enerģijas celtniecības darbi

Pakalpojumi

Mēs nodarbojamies ar elektroinstalācijas būvniecību, ekspluatāciju, apkopes darbu vadību, mērīšanas un mērīšanas darbu vadību, darbu vadību un būvuzraudzību. Projektus vada sertificēti speciālisti ar daudzu gadu pieredzi. Tas ļauj precīzi izpildīt visas klienta vēlmes.

Elektrisko instalāciju būvniecība līdz 400 kV

Elektrisko instalāciju projektēšana līdz 35 kV

Alternatīvu energoapgādes iekārtu projektēšana un būvniecība

Telekomunikāciju un vājstrāvu tīklu projektēšana, būvniecība un uzturēšana

Elektrisko instalāciju darbība un remonts

Inženiertehniskie un sakaru darbi, izmantojot pazemes urbšanas iekārtas (mikrotunelēšana)

Specializētu materiālu / iekārtu piegāde profesionālai lietošanai

Mūsu uzņēmums piedāvā servisu un pakalpojumus elektroinstalācijas uzturēšanai, apkopei un remontam. Mūsu kompetenci un profesionalitāti apliecina sadarbība ar lielāko Latvijas elektroenerģijas piegādātāju AS “Sadales tīkls”. Mūsu speciālisti nodarbojas ar elektroinstalāciju bojājumu novēršanu, kabeļu bojājumu lokalizāciju un veic darbus zem sprieguma, t.i., labo elektroinstalācijas, neatvienojot tās no sprieguma. Mūsu pakalpojumi ir droši, efektīvi un ātri.

UEC piedāvā apkalpošanu:

Kabeļu līnijas līdz 20 kV

Gaisvadu līnijas līdz 20 kV

Apakšstacijas, sadales padeves un transformatoru stacijas līdz 20 kV

Transformatori līdz 20 kV

Elektriskās sadales iekārtas līdz 1 kV

Elektrības skaitītāji

Mūsu uzņēmums piedāvā pakalpojumus inženiertīklu projektēšanai. Sertificēti speciālisti izvēlēsies jums optimālo risinājumu un nodrošinās projekta augsto kvalitāti.

Projektēšanas virzieni:

Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti līdz 35 kV

Elektriskie komponenti koģenerācijas stacijām

Elektrolīnijas līdz 35 kV

Iekšējie barošanas tīkli

Zibensaizsardzības iekārtas un pārsprieguma aizsardzības sistēmas

Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēmas

Projektu vadība un uzraudzība

Mūsu uzņēmums piedāvā profesionālu instalāciju piegādi un to uzturēšanu garantijas laikā un pēc tā beigām. Uzņēmuma speciālisti izstrādās individuālu risinājumu katram klientam, ņemot vērā projekta tehniskās prasības.

Sazināties

Atstājiet savus kontaktus, un mūsu speciālisti sazināsies ar jums,
lai apspriestu projektu.