Merks Skrunda

“Jaunrobežnieki” Raņķu pagasts, Skrundas novads

Darbu apraksts:

Elektroietaišu izbūves darbi 110/20kV apakšstacijas “Skrunda” izbūve.

Elektromontāžas darbi.

Citi projekti