Rēzekne skola

Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

Darbu apraksts:

Rēzeknes tehnikuma skatuve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Iekšējo elektrotīklu izbūve.

Citi projekti