Rīgas namu pārvaldnieks

Detlava Brantlalna iela 3, Rīga

Darbu apraksts:

Dzīvijamās mājas Detlava Brantlalna iela 3, Rīgā, elektrosadalnes un apgaismojuma rekonsrukcija.

Elektrosadalnes un apgaismojuma rekonsrukcija.

Citi projekti